Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie odbywa się w formie Webinaru z możliwością zadawania pytań przez uczestników.

Każdy zapisany uczestnik przed wydarzeniem otrzyma link do platformy online.

Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Zaświadczenia uczestnictwa zostaną przesłane do uczestników pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Data szkolenia: 1.06.2020r. (poniedziałek) 

Godziny szkolenia: 10:00 - 13:00

Miejsce:

Szkolenie poprowadzi Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, doświadczony trener, nauczyciel dyplomowany, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego i administrator bezpieczeństwa informacji. Doświadczony wykładowca z zakresu SIO, szkolenia i kursy prowadzi od 1995 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętności łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do Dyrektorów oraz pracowników szkół i placówek oświatowych, zajmujących się prowadzeniem sprawozdawczości w nowym SIO oraz do organów prowadzących.

Cena:

Standardowy koszt uczestnictwa to 269 zł brutto/netto (zwolnione z podatku VAT).

Przy zapisie do  22 maja 2020 obowiązuje cena promocyjna 229 zł brutto/netto (zwolnione z podatku VAT).

Koszt obejmuje udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat w formie papierowej.

Materiały:

Mając na uwadze zmiany przepisów obowiązujące od 1 września 2019 r. oraz wdrażane modyfikacje systemu, rozbudowany terminarz przekazywania danych oraz mogące wystąpić nieprawidłowości z realizacją zadań w nowym SIO zgodnie z zaleceniami MEN, proponujemy Państwu szkolenie poświęcone w całości obsłudze Systemu Informacji Oświatowej, na którym omówione zostaną krok po kroku wszystkie zmiany oraz sposób, zakres przekazywania danych przez poszczególne podmioty na bazie wdrażanej aplikacji SIO.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do sprawnego i bezpiecznego realizowania sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej oraz zapoznanie uczestników ze zmianami

Liczba miejsc:

8

Opis szkolenia

Szkolenie on-line - webinar

Program

Szczegółowy program oraz warunki oferty przesyłamy drogą elektroniczną. 

Zapraszamy do kontaktu!

Wróć