Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Termin szkolenia: 25-26.11.2019r. godz. 09:00-16:00

Miejsce:

Zajęcia odbywają się w Siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), sala 24 

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 470.00 zł brutto.

Promocja: w przypadku zapisu do 13.11 - koszt szkolenia dla jednej osobowy to 420,00 zł/brutto

Materiały:
  • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych ( skrypt, teczka, długopis).
  • Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata, ciastka).
  • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
  • Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku. 
Liczba miejsc:

10

Program

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

- założenie nowej firmy

- omówienie aktualnie obowiązujących składek do ZUS

- założenie listy ubezpieczonych – kartoteki

- zgłoszenie właściciela firmy do ZUS

-  zgłoszenie pracowników etatowych do ZUS

- zgłoszenie zleceniobiorców do ZUS

- zgłoszenie członków rodziny do ZUS

- dokumenty rozliczeniowe do list płac i umów zleceń

- tworzenie zestawów i wysyłanie do ZUS

- zgłaszanie przerw w płaceniu składek do ZUS

- wyrejestrowanie pracowników i zleceniobiorców z ZUS

- wyrejestrowanie członków rodziny z ZUS

- kreator dokumentów rozliczeniowych

- kreator dokumentów korygujących

- wydruki dokumentów zgłoszeniowych i  rozliczeniowych

- wydruki dokumentów IMIR

- informacja IWA

- archiwizacja danych

Wróć