Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie okresowe BHP dla służb oraz osób kierujących realizowane jest według aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy.

Termin spotkań: 13-14.05.2021 w godzinach 9:00 - 17:00

Miejsce:

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Sopocie, al. Armii Krajowej 116/11 (siedziba PTE).

Szkolenia realizujemy z zachowaniem zasad sanitarnych oraz wskazań GIS.

Cena:
 • Koszt uczestnictwa dla służb BHP: 550zł
 • Koszt uczestnictwa dla pracowników kierujących: 299zł
Egzamin:

Przewidziany jest egzamin, aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Egzamin odbywa się na koniec zajęć.

Liczba miejsc:

Ograniczona

Opis szkolenia

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Zgodnie z rozporządzeniem szkolenia BHP trwają:

 • Dla pracowników służb BHP oraz osób pełniących zadania tej służby – czas trwania: 32 godz.
 • Dla pracowników administracyjno-biurowych – czas trwania: 8 godz.
 • Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – czas trwania: 16 godz.
 • Dla kadry kierowniczej i pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – czas trwania: 16 godz.
 • Dla kadry robotniczej – czas trwania: 8 godz.

Program

Główne moduły szkolenia:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP);
 • problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy;
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy;
 • nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka;

Wróć