Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

22.08.2019 r., godz. 09:00-16:00

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47 (wejście od ulicy Kramarskiej), sala 34

Cena:

Koszt udziału w seminarium: 459zł brutto (promocja: przy dokonaniu zgłoszenia do 10 sierpnia, koszt udziału dla jednej osoby to 399 zł brutto); koszt szkolenia obejmuje udział w seminarium, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową

Materiały:

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych.

Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Liczba miejsc:

4 wolne miejsca

Program

Program seminarium:

Uprawnienia rodzicielskie:

- praca przy monitorze kobiet w ciąży

-urlop rodzicielski: nowe możliwości skorzystania z urlopu rodzicielskiego

Świadectwa pracy:

-nowe zasady wydawania świadectw pracy

-nowy wzór świadectwa pracy

Umowy zlecenia i działalność gospodarcza:

- wprowadzenie stawki minimalnej

- kiedy należy ewidencjonować liczbę przepracowanych godzin

- nowe uprawnienia PIP

Nowe zasady zapłaty składek ZUS

Nowe zasady tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

Wróć