Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie odbywa się w formie Webinaru z możliwością zadawania pytań przez uczestników.

Każdy zapisany uczestnik przed wydarzeniem otrzyma link do platformy online.

Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Zaświadczenia uczestnictwa zostaną przesłane do uczestników pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Data szkolenia: 9.06.2020r. (wtorek)

Godziny szkolenia: 16:00 - 19:00

Miejsce:

Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, praktyk z zakresu prawa pracy.

 

Cena:

Standardowy koszt uczestnictwa to 229 zł brutto/netto (zwolnione z podatku VAT).

Przy zapisie do  26.05.2020r. obowiązuje cena promocyjna 189 zł brutto/netto (zwolnione z podatku VAT).

Koszt obejmuje udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat w formie papierowej.

Materiały:

Stosowanie prawa pracy dotyczy każdego menedżera, który zarządza zespołem. Towarzyszy ono od zawiązania współpracy przez jej pełen przebieg, aż do jej zakończenia. Prawo pracy daje menedżerom wiele narzędzi, które mają zastosowanie przy pozytywnym i negatywnym motywowaniu oraz przy organizacji pracy firmy. Wartości biznesowe takie jak troska o majątek firmowy, ochrona przed konkurencją i bezpieczeństwo dotrzymania zobowiązań wobec kontrahentów wymaga sprawnego posługiwania się dostępnymi narzędziami prawnymi.

Liczba miejsc:

10

Opis szkolenia

Szkolenie on-line - Webinar

Program

 

Szczegółowy program oraz warunki oferty przesyłamy drogą elektroniczną. 

Zapraszamy do kontaktu!

Wróć