Trudno jest kwestionować zasadność uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Bez wątpienia szkolenia oraz kursy zawodowe są niezastąpione w rozbudowywaniu naszych kwalifikacji zawodowych. Inną wartością dodaną szkoleń o jakiej należy wspomnieć jest zwiększenie szans na znalezienie dobrze płatnej pracy.

Rodzaj i tematykę kursów należy dopasować do wykonywanego przez nas zawodu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne prowadzi też wiele kursów uniwersalnych, z których może skorzystać osoba pracująca w dowolnej branży. Są to przykładowo kursy komputerowe czy szkolenia sprzedażowe.

Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

30.01.2024, godz. 09:00-15:00

Miejsce:

Sopot - szkolenie stacjonarne

Cena:

Koszt udziału w seminarium: 470.00 zł brutto(promocja: przy dokonaniu zgłoszenia do 02.01.2024) koszt udziału w szkoleniu po promocji: 540.00 zł brutto

Koszt szkolenia obejmuje udział w seminarium, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową.

Materiały:

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Liczba miejsc:

4 wolne miejsca

Program

  1.Praca zdalna  zmianie przepisów Kodeksu pracy,

- Warunki wprowadzenia pracy zdalnej w zakładzie pracy

- Kontrola pracownika podczas pracy zdalnej 

- Akty wewnątrzzakładowe dotyczące pracy zdalnej

-Świadczenia dla pracowników podczas powierzenia pracy zdalnej 

- Warunki bhp spełnione  miejscu świadczenia pracy zdalnej.

- Warunki narzucenia przez pracodawcę  pracy zdalnej

- Umowa o pracę – zapisy dotyczące pracy zdalnej

- Zmiana ocena ryzyka zawodowego przy wprowadzeniu pracy zdalnej oraz instrukcja bhp przy pracy zdalnej

- Warunki incydentalnej pracy zdalnej  do 24 dni w roku

  1. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy

- Możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców

- Warunki dokonywania kontroli trzeźwości.

- Zapisy w regulaminie pracy w zakresie  kontroli trzeźwości

- Dokumentacja  z kontroli  trzeźwości pracownika

- Sprzęt do  dokonywania kontroli trzeźwości oraz wezwanie Policji

- Kontrola na obecność innych środków odurzających w organizmie

  1. Zmiana przepisów o rodzicielstwie 

- Zmiany przepisów o rodzicielstwie 

- Urlop rodzicielski dla obojga rodziców do 8 roku życia dziecka

- Odrębny urlop  rodzicielski dla każdego z rodziców bez możliwości przeniesienia

- Zasady odroczenia terminu urlopu rodzicielskiego przez pracodawcę

- Warunki nabycia prawa do nowego urlopu  opiekuńczego

- Czas wolny pracy z powodu siły wyższej.

- Elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do 8 roku życia.

- Zakaz zwalniania i podejmowania działań zmierzających do zwolnienia pracowników występujących z wnioskami o urlopy

  1. Nowe warunki pracy dla wszystkich pracowników

- Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika z art. 29 § 3 Kodeksu pracy

- Zmiana długości umowy na okres próbny – nawet do 6 miesięcy.

- Wydłużenie okresu próbnego w przypadku nieobecności pracownika w pracy.

- Ograniczenie dla pracodawcy w zakresie braku możliwości  zakazu podejmowania  dodatkowej pracy u innych pracodawców

- Żądania zatrudnienia po okresie próbnym i obowiązek pisemnej odpowiedzi pracodawcy  w określonym terminie.

- Płatne szkolenia pracownika

- Konieczność uzasadnienia wypowiedzeń umów na czas określony oraz konsultacji związkowej w zakresie wypowiedzenia

  1. Zawieranie umów o pracę w formie elektronicznej

- Pracodawcy, którzy będą mogły  zawierać umowy o pracę w formie elektronicznej

- Obsługa dokumentacji  w systemie elektronicznym /  zawarcie umowy, zmiana umowy, rozwiązanie umowy, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji , wydanie świadectwa pracy, dostęp do dokumentacji pracowniczej i dokumentacji umowy/

  1. Sygnaliści – nowe rozwiązanie prawne

- Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia wykonania obowiązku ochrony sygnalistów

- Umowa z firmą zewnętrzną w zakresie wypełnienia obowiązku ochrony sygnalistów

- Bezpieczny kanał zgłaszania nieprawidłowości

- Działania pracodawcy w przypadku wpłynięcia zgłoszenia od sygnalisty

- Rodzaje zgłoszeń, które może dokonać sygnalista

- Zakres ochrony sygnalisty

- Procedury i dokumenty wewnątrzzakładowe w zakresie zgłoszeń

 7. Sesja Q&A

Wróć

 

Szkolenia otwarte a zamknięte 

Szukając odpowiedniego warsztatu dla siebie z całą pewnością warto się orientować czym różnią się od siebie szkolenia otwarte i zamknięte. Jeżeli chodzi o szkolenia zamknięte to są one organizowane indywidualnie dla wybranej grupy osób. Przykładowo dla pracowników marketingu firmy produkcyjnej ABC z Warszawy.

Natomiast w przypadku szkoleń otwartych, udział w nich dostępny jest dla wielu osób z różnych firm czy instytucji. Największy wybór interesujących szkoleń znajdziemy w dużych miastach jak Trójmiasto czy Szczecin.

W sieci bez problemu znajdziemy listę szkoleń otwartych organizowanych przez firmy szkoleniowo - edukacyjne. Dokonując wyboru warto pamiętać, aby sprawdzić czy dane szkolenie jest prowadzone przez należycie doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych trenerów. Ponad to polecamy skorzystać z dofinansowania do szkolenia, dzięki czemu zdobycie wiedzy może być całkowicie bezpłatne.