Trudno jest kwestionować zasadność uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Bez wątpienia szkolenia oraz kursy zawodowe są niezastąpione w rozbudowywaniu naszych kwalifikacji zawodowych. Inną wartością dodaną szkoleń o jakiej należy wspomnieć jest zwiększenie szans na znalezienie dobrze płatnej pracy.

Rodzaj i tematykę kursów należy dopasować do wykonywanego przez nas zawodu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne prowadzi też wiele kursów uniwersalnych, z których może skorzystać osoba pracująca w dowolnej branży. Są to przykładowo kursy komputerowe czy szkolenia sprzedażowe.

Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

23-24.11.2017, godz. 09:00-15:00

Miejsce:

Gdańsk

Cena:

Koszt udziału w seminarium: 949.00 zł brutto(promocja: przy dokonaniu zgłoszenia do 31 października : koszt udziału dla jednej osoby to 849.00 zł brutto); koszt szkolenia obejmuje udział w seminarium, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową

Materiały:

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych.

Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)

Liczba miejsc:

10

Program

Program szkolenia:

Dzień I: 9.00- 15.00

PRAWO PRACY PO ZMIANACH PRAWNYCH 2017/2018

Uprawnienia rodzicielskie:

- praca przy monitorze kobiet w ciąży

-urlop rodzicielski: nowe możliwości skorzystania z urlopu rodzicielskiego

- /LUNCH/

Świadectwa pracy:

-nowe zasady wydawania świadectw pracy

-nowy wzór świadectwa pracy

Umowy zlecenia i działalność gospodarcza:

- wprowadzenie stawki minimalnej

- kiedy należy ewidencjonować liczbę przepracowanych godzin

- nowe uprawnienia PIP

Nowe zasady zapłaty składek ZUS

Nowe zasady tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania

 

 

Dzień II: 9.00-15.00

CZAS PRACY

Normy i systemy czasu pracy- który wybrać?

Powstawanie i rozliczanie nadgodzin

Praca w dni wolne, niedziele, święta – jak rekompensować

Przerwy w pracy zaliczane i nie zaliczane do czasu pracy

Okres rozliczeniowy - kiedy ma znaczenie?

/LUNCH /

Usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności

Okresy odpoczynku

Czas pracy w delegacji

Pojęcie dyżuru

Rozliczanie wyjść prywatnych

Sesja Q&A

 

Wróć

 

Szkolenia otwarte a zamknięte 

Szukając odpowiedniego warsztatu dla siebie z całą pewnością warto się orientować czym różnią się od siebie szkolenia otwarte i zamknięte. Jeżeli chodzi o szkolenia zamknięte to są one organizowane indywidualnie dla wybranej grupy osób. Przykładowo dla pracowników marketingu firmy produkcyjnej ABC z Warszawy.

Natomiast w przypadku szkoleń otwartych, udział w nich dostępny jest dla wielu osób z różnych firm czy instytucji. Największy wybór interesujących szkoleń znajdziemy w dużych miastach jak Trójmiasto czy Szczecin.

W sieci bez problemu znajdziemy listę szkoleń otwartych organizowanych przez firmy szkoleniowo - edukacyjne. Dokonując wyboru warto pamiętać, aby sprawdzić czy dane szkolenie jest prowadzone przez należycie doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych trenerów. Ponad to polecamy skorzystać z dofinansowania do szkolenia, dzięki czemu zdobycie wiedzy może być całkowicie bezpłatne.