Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie odbywa się w formie Webinaru z możliwością zadawania pytań przez uczestników.

Każdy zapisany uczestnik przed wydarzeniem otrzyma link do platformy online.

Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Zaświadczenia uczestnictwa zostaną przesłane do uczestników pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Data szkolenia: 17.05.2021r.

Godziny szkolenia: 10:00 - 13:00

Miejsce:

Szkolenie poprowadzi Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, doświadczony trener, nauczyciel dyplomowany, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego i administrator bezpieczeństwa informacji. Doświadczony wykładowca z zakresu SIO, szkolenia i kursy prowadzi od 1995 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętności łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi.

Szkolenie skierowane jest do JST oraz jednostek podległych - do wszystkich osób wprowadzających dane do SIO.

Cena:

Standardowy koszt uczestnictwa to 299,00 zł brutto

Cena promocyjna to 259,00 zł brutto przy zapisie do 28.04.2021

Koszt obejmuje udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat w formie papierowej.

Materiały:

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym do naliczenia subwencji oświatowej na 2021 rok zostaną wykorzystane dane pochodzące z nowego systemu informacji oświatowej.

W art. 50 ustawy o systemie informacji oświatowej została ustanowiona procedura subwencyjna na nowym SIO. Ministerstwo nowelizując Kartę Nauczyciela zmieniło także art. 50 ustawy o SIO (ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287). Jest to najważniejsza zmiana w ustawie o SIO, z którą samorządy i szkoły muszą dokładnie się zapoznać.

Obecnie, wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania danych do SIO, przekazują te dane tylko w nowym SIO. W związku z tym, niezmiernie istotne jest, aby wszystkie zobowiązane podmioty, przede wszystkim szkoły i placówki oświatowe, wypełniały swój ustawowy obowiązek przekazywania danych do nowego SIO.

Nowe SIO ma nie tylko służyć do podziału części oświatowej subwencji ogólnej już od 2020 roku, ale jest już wykorzystywane do realizacji wielu innych, ważnych zadań np. weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych (w tym 500+), świadczenia wychowawczego, Karty Dużej Rodziny, czy organizacji egzaminów przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Liczba miejsc:

4 wolnych miejsc

Opis szkolenia

Szkolenie on-line - webinar

Program

Szczegółowy program oraz warunki oferty przesyłamy drogą elektroniczną. 

Zapraszamy do kontaktu!

Wróć