Trudno jest kwestionować zasadność uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Bez wątpienia szkolenia oraz kursy zawodowe są niezastąpione w rozbudowywaniu naszych kwalifikacji zawodowych. Inną wartością dodaną szkoleń o jakiej należy wspomnieć jest zwiększenie szans na znalezienie dobrze płatnej pracy.

Rodzaj i tematykę kursów należy dopasować do wykonywanego przez nas zawodu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne prowadzi też wiele kursów uniwersalnych, z których może skorzystać osoba pracująca w dowolnej branży. Są to przykładowo kursy komputerowe czy szkolenia sprzedażowe.

Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Realizacja szkolenia planowana jest na 19.01.2024 w godz. 09:00-16:00.

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Sopot, ul. Armii Krajowej 116

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 489.00,-zł brutto.

Promocja: w przypadku zapisu do 18.12.2023 r. koszt szkolenia dla jednej osoby to 459,00zł brutto

Materiały:
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych 
 • Koszt szkolenia obejmuje również przerwę kawową.
 • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, praktyk z zakresu prawa pracy i czasu pracy w branży TSL.
Liczba miejsc:

4 wolne miejsca

Program

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • źródła prawa dotyczące czasu pracy kierowców o zasięgu krajowym i europejskim
 • pobieranie i przechowywanie danych z kart kierowcy i tachografu
 • omówienie norm czasu jazdy , przerw i odpoczynków kierowców
 • metodyka przeprowadzania kontroli
 • kary transportowe i odpowiedzialność za naruszenia
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • środki prawne, jakie może zastosować inspektor pracy
 • praktyczne i przystępne omówienie ustawy o czasie pracy kierowców
 • okresy wliczane do czasu pracy kierowców , okresy nie wliczane do czasu pracy
 • odpoczynki dobowe i tygodniowe
 • doba pracownicza , systemy i rozkłady czasu pracy
 • ewidencja czasu pracy
 • obowiązki pracodawcy
 • ustalamy wynagrodzenia za pracę kierowcy
 • należności z tytułu podróży służbowych
 • sesja q&a ( indywidualne konsultacje z trenerem)

Wróć

 

Szkolenia otwarte a zamknięte 

Szukając odpowiedniego warsztatu dla siebie z całą pewnością warto się orientować czym różnią się od siebie szkolenia otwarte i zamknięte. Jeżeli chodzi o szkolenia zamknięte to są one organizowane indywidualnie dla wybranej grupy osób. Przykładowo dla pracowników marketingu firmy produkcyjnej ABC z Warszawy.

Natomiast w przypadku szkoleń otwartych, udział w nich dostępny jest dla wielu osób z różnych firm czy instytucji. Największy wybór interesujących szkoleń znajdziemy w dużych miastach jak Trójmiasto czy Szczecin.

W sieci bez problemu znajdziemy listę szkoleń otwartych organizowanych przez firmy szkoleniowo - edukacyjne. Dokonując wyboru warto pamiętać, aby sprawdzić czy dane szkolenie jest prowadzone przez należycie doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych trenerów. Ponad to polecamy skorzystać z dofinansowania do szkolenia, dzięki czemu zdobycie wiedzy może być całkowicie bezpłatne.