Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Realizacja szkolenia planowana jest na 29 listopada 2019 r. w godz. 09:00-16:00.

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), sala numer 34

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 489.00,-zł brutto.

Promocja: w przypadku zapisu do 8 listopada 2019 r. koszt szkolenia dla jednej osoby to 459,00zł brutto

Materiały:
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych (skrypt,teczka, długopis).
 • Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata, ciastka).
 • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
 • Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, praktyk z zakresu prawa pracy i czasu pracy w branży TSL.
Liczba miejsc:

5 wolnych miejsc

Program

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • źródła prawa dotyczące czasu pracy kierowców o zasięgu krajowym i europejskim
 • pobieranie i przechowywanie danych z kart kierowcy i tachografu
 • omówienie norm czasu jazdy , przerw i odpoczynków kierowców
 • metodyka przeprowadzania kontroli
 • kary transportowe i odpowiedzialność za naruszenia
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • środki prawne, jakie może zastosować inspektor pracy
 • praktyczne i przystępne omówienie ustawy o czasie pracy kierowców
 • okresy wliczane do czasu pracy kierowców , okresy nie wliczane do czasu pracy
 • odpoczynki dobowe i tygodniowe
 • doba pracownicza , systemy i rozkłady czasu pracy
 • ewidencja czasu pracy
 • obowiązki pracodawcy
 • ustalamy wynagrodzenia za pracę kierowcy
 • należności z tytułu podróży służbowych
 • sesja q&a ( indywidualne konsultacje z trenerem)

Wróć