Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na SIP oraz osób pełniących funkcję SIP. Ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy z zakresu funkcji Społecznego Inspektora Pracy.

Szkolenie odbędzie się 16.03.2021 r., w godzinach 9:00 - 15:00

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Sopot, ul. Armii Krajowej 116

Cena:

Promocja: w przypadku zapisu do 31.02.2021 r. – koszt szkolenia dla jednej osoby to 499,- zł brutto – po tym terminie koszt udziału jednej osoby to 579 zł


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Materiały:

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych (teczka, długopis, notes, skrypt).

Liczba miejsc:

6 wolnych miejsc

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na SIP oraz osób pełniących funkcję SIP

Program

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy
 2. Organizacja i struktura społecznego nadzoru nad warunkami pracy
 3. Uprawnienia i zasady postępowania społecznego inspektora pracy
 4. Obowiązki pracodawcy wobec społecznej inspekcji pracy.
 5. 5.Ochrona prawna społecznych inspektorów pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy.
 6. Współdziałanie społecznego inspektora pracy z pracodawcą, organami nadzoru nad warunkami pracy i związkami zawodowymi.
 7. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy
 8. Czas pracy
 9. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy
 10. Urlopy pracownicze
 11. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy
 12. Ochrona uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
 13. Odpowiedzialność prawna pracowników, kadry kierowniczej i pracodawcy.

Wróć