Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie odbędzie się 23.05.2019 w godzinach 9:00 - 16:00

Miejsce:

Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), sala 34

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 420.00 zł brutto

Promocja: w przypadku zapisu do 17.05.2019 - koszt szkolenia dla jednej osoby to 359.00 zł brutto

Materiały:
  • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych ( skrypt,teczka, długopis).
  • Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia.
  • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
  • Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ekspert ochrony danych osobowych, audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Liczba miejsc:

10 wolnych miejsc

Program

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie danych osobowych oraz danymi pracowników w działach kadrowych 

1. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w bezpieczeństwie informacji (regulaminy użytkownika, upoważnienia i uprawnienia dostępu, szkolenia i świadomość kadry, osoby funkcyjne i zaangażowane w proces ochrony danych)

2. Przetwarzanie danych kadrowych z uwzględnieniem danych z monitoringu wizyjnego, geolokalizacji i monitorowania poczty e-mail oraz danych pracowniczych wrażliwych

Bezpieczeństwo danych osobowych w umowach z podmiotami zewnętrznymi

1. Omówienie umowy powierzenia i pod powierzenia przetwarzania na wybranych przykładach 

2. Zapisy o poufności w umowach (NDA) z dostawcami i kontrahentami,

3. Prowadzenie rejestrów kategorii czynności przetwarzania

4. Analiza ryzyka w umowach z podmiotami trzecimi.

5. Jak kontrolować procesorów i podprocesorów przetwarzania danych osobowych

Audyt, monitorowanie i kontrola w procesach przetwarzania danych

1. Jak administrator powinien wykazać zabezpieczenie danych (art. 24 i 32 w związku z art. 5 ust. 2 RODO)

2. Wybrane zagadnienia audytów i przeglądów bezpieczeństwa teleinformatycznego, fizycznego i środowiskowego  

3. Jak zarządzać incydentami, szacowaniem ryzyka i ciągłością działania, (analiza wybranych przykładów naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych)

4. DPIA a naruszenie praw i wolności osób

5. Jak się przygotować do kontroli UODO

6. Audyty i monitorowanie poziomu bezpieczeństwa informacji (warsztat IOD jako audytora, dokumentowanie, różne metodologie).

Sesja Q&A (indywidualne konsultacje)

 

Wróć