Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie odbędzie się 01.03.2019 w godzinach 9:00 - 16:00

Miejsce:

Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), sala 34

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 420.00 zł brutto

Promocja: w przypadku zapisu do 31.01.2019 - koszt szkolenia dla jednej osoby to 359.00 zł brutto

Materiały:
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych ( skrypt,teczka, długopis).
 • Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia.
 • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ekspert ochrony danych osobowych, audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Liczba miejsc:

10 wolnych miejsc

Opis szkolenia

RODO

Program

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie teoretyczne - aktualny stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) 
 2. Terminologia ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji
 1. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe, a zasady ochrony danych osobowych
  i obowiązki administratora:
 • legalność pozyskiwania danych osobowych
 • zgoda na przetwarzanie danych
 • obowiązek informacyjny i korekcyjny (prawo dostępu, sprostowania)
 • adekwatność, poprawność i związanie z celem (prawo do ograniczonego przetwarzani, prawo do sprzeciwu)
 • udostępnianie danych osobowych
 • transfer danych do państw z poza UE
 1. Obowiązek zabezpieczenia danych (art. 24 i 32 RODO):
 • struktura organizacyjna, osoby zaangażowane w zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • inspektor ochrony danych – funkcja i zadania
 • system ochrony danych osobowych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w bezpieczeństwie informacji
 • „dobre praktyki”
 • Polityka bezpieczeństwa informacji - nowa struktura i metodologia dokumentacji
 1. Rejestr czynności przetwarzania oraz pozostałe ewidencje i formularze
 2. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 3. Zarządzanie incydentami, szacowaniem ryzyka i ciągłością działania
  • Ocena skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment, DPIA)
  • Rejestr naruszeń
 4. Audyty, przeglądy i kontrola zgodności (warsztat audytora)
 5. Sesja Q&A (indywidualne konsultacje ze specjalistą

 

 

Wróć