Trudno jest kwestionować zasadność uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Bez wątpienia szkolenia oraz kursy zawodowe są niezastąpione w rozbudowywaniu naszych kwalifikacji zawodowych. Inną wartością dodaną szkoleń o jakiej należy wspomnieć jest zwiększenie szans na znalezienie dobrze płatnej pracy.

Rodzaj i tematykę kursów należy dopasować do wykonywanego przez nas zawodu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne prowadzi też wiele kursów uniwersalnych, z których może skorzystać osoba pracująca w dowolnej branży. Są to przykładowo kursy komputerowe czy szkolenia sprzedażowe.

Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie odbędzie się 25 czerwca 2019 r. w godz. 09:00-16:00.

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), sala numer 34. 

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 479.00 zł brutto

Promocja: w przypadku zapisu do 18 czerwca 2019 r. koszt szkolenia dla jednej osoby to 429.00 zł brutto

Materiały:

Materiały:

 • każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych (skrypt, teczka, długopis)
 • koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata, ciastka)
 • każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
 • wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wieloletni praktyk z zakresu prawa pracy i księgowości, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy
Liczba miejsc:

5 wolnych miejsc

Program

 • Obowiązek tworzenia funduszu socjalnego przez zatrudniających co najmniej 50 pracowników.
 • Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian.
 • Zasady naliczania odpisu, metodyka ustalania liczby zatrudnionych celem naliczenia odpisu z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019 r.
 • Rozdział środków.
 • Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS.
 • Obowiązek dokumentowania sytuacji materialno-bytowej w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO.
 • Komisje socjalne – zasady tworzenia, kompetencje, zadania.
 • Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i gromadzenie dokumentów w świetle przepisów rozporządzenia RODO.
 • Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS.
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad tworzenia ZFŚS i dysponowania jego środkami.

Wróć

 

Szkolenia otwarte a zamknięte 

Szukając odpowiedniego warsztatu dla siebie z całą pewnością warto się orientować czym różnią się od siebie szkolenia otwarte i zamknięte. Jeżeli chodzi o szkolenia zamknięte to są one organizowane indywidualnie dla wybranej grupy osób. Przykładowo dla pracowników marketingu firmy produkcyjnej ABC z Warszawy.

Natomiast w przypadku szkoleń otwartych, udział w nich dostępny jest dla wielu osób z różnych firm czy instytucji. Największy wybór interesujących szkoleń znajdziemy w dużych miastach jak Trójmiasto czy Szczecin.

W sieci bez problemu znajdziemy listę szkoleń otwartych organizowanych przez firmy szkoleniowo - edukacyjne. Dokonując wyboru warto pamiętać, aby sprawdzić czy dane szkolenie jest prowadzone przez należycie doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych trenerów. Ponad to polecamy skorzystać z dofinansowania do szkolenia, dzięki czemu zdobycie wiedzy może być całkowicie bezpłatne.