Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie odbędzie się 25 czerwca 2019 r. w godz. 09:00-16:00.

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), sala numer 34. 

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 479.00 zł brutto

Promocja: w przypadku zapisu do 18 czerwca 2019 r. koszt szkolenia dla jednej osoby to 429.00 zł brutto

Materiały:

Materiały:

 • każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych (skrypt, teczka, długopis)
 • koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata, ciastka)
 • każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
 • wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wieloletni praktyk z zakresu prawa pracy i księgowości, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy
Liczba miejsc:

5 wolnych miejsc

Program

 • Obowiązek tworzenia funduszu socjalnego przez zatrudniających co najmniej 50 pracowników.
 • Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian.
 • Zasady naliczania odpisu, metodyka ustalania liczby zatrudnionych celem naliczenia odpisu z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019 r.
 • Rozdział środków.
 • Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS.
 • Obowiązek dokumentowania sytuacji materialno-bytowej w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO.
 • Komisje socjalne – zasady tworzenia, kompetencje, zadania.
 • Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i gromadzenie dokumentów w świetle przepisów rozporządzenia RODO.
 • Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS.
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad tworzenia ZFŚS i dysponowania jego środkami.

Wróć