Bezpieczeństwo w miejscu pracy to bardzo ważny aspekt każdego zakładu pracy. Dlatego szkolenia BHP są niezwykle ważne aby zapewnić kompleksową wiedzę wszystkim pracownikom. Przede wszystkim jakie mamy obowiązki i jakie prawa. Dotyczy to zarówno zakładów produkcyjnych, przetwórczych czy firm koncentrujących się głównie na usługach biurowych.

Obowiązkowe szkolenia BHP

Konieczność odbycia kursu BHP jest uregulowana rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy mówią o tym, że pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Szkolenia w tej kategorii obejmują okresowe szkolenia BHP dla różnych grup stanowisk oraz branż. Warsztaty mają także w programie udzielanie pierwszej pomocy, w tym również dla Społecznych Inspektorów Pracy.

 Szkolenia BHP - PTE Gdańsk

Dlaczego warto wybrać szkolenie w PTE?

Na uwagę zasługują grupy w jakich organizowane są nasze kursy. Dużą zaletą jest ilość osób w grupach szkoleniowych. Takie podejście zapewnia indywidualne podejście do każdego kursanta. Osobami prowadzącymi szkolenie są pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, praktycy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ratownicy medyczni.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada akredytację Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie okresowego szkolenia BHP.

Certyfikat ukończenia szkolenia BHP

Każdy kto ukończy nasze szkolenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) oraz w wybranych kursach certyfikat z kodami zawodów oraz opisem efektów kształcenia.

Sprawdź także: szkolenia z księgowości i podatków