CEL SZKOLENIA:

 • nabycie umiejętności opracowania i aktualizacji dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • przeprowadzania audytu zgodności po wdrożeniu i okresie stosowania PB
 • przygotowanie gabinetów lekarskich do stosowania europejskiego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych

Podczas szkolenia uczestnicy nakreślą projekt Polityki bezpieczeństwa dla branży medycznej oraz otrzymają niezbędne formularze, druki, ewidencje, rejestry,  wzory umów powierzenia przetwarzania danych, klauzul informacyjnych, oświadczeń.  Osoby zaangażowane i odpowiedzialne za wdrożenie systemu ochrony danych osobowych będą miały możliwość indywidualnej konsultacji z prowadzącym szkolenie  m.in. w zakresie specyfiki organizacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi, praktyki udostępnień i transferów danych za granicę, rejestracji zbiorów w GIODO. Szkolenie może być alternatywą do zlecenia opracowania Polityki bezpieczeństwa. 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie teoretyczne:
 • aktualny stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) 
 • terminologia ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • prawa osób, których dotyczą dane osobowe, a zasady ochrony danych osobowych
  i obowiązki ADO (udostępnianie, powierzanie przetwarzania, obowiązek informacyjny
  i korekcyjny, adekwatność, poprawność i związanie z celem, transfer danych do państw trzecich)
 • obowiązek organizacyjno – techniczny, struktura organizacyjna, osoby zaangażowane
  w system ochrony danych, zarządzanie zasobami ludzkimi w bezpieczeństwie informacji, „dobre praktyki”, obowiązek rejestracyjny.
 1. Praktyczne opracowanie Polityki bezpieczeństwa i pozostałej dokumentacji struktura i metodologia dokumentacji
 2. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych; wybrane zagadnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego z przykładami incydentów i analizą ryzyka.
 3. Pozostałe rejestry i ewidencje:

 

 • rejestr osób zapoznanych z przepisami bezpieczeństwa informacji (dopuszczonych
  do przetwarzania danych osobowych)
 • rejestr oświadczeń i zobowiązań do zachowania danych w poufności oraz przestrzegania Polityki bezpieczeństwa informacji i pozostałych procedur bezpieczeństwa informacji
 • rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • rejestr udostępnień danych osobowych
 • rejestr umów powierzenia danych osobowych
 • wykaz zbiorów danych osobowych, systemów i powiązań między zbiorami i systemami informatycznymi (wewnętrzny rejestr zbiorów danych osobowych).
 • wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych
 • rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
 • schemat organizacji zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych
 • rejestry wydanych pozwoleń na zapis danych na nośnikach optycznych/ USB
  z uwzględnieniem narzędzi kryptograficznych
 1. Audyty, przeglądy i kontrola zgodności PB; aktualizacje i korekty Polityki bezpieczeństwa
 2. Sesja Q&A (indywidualne konsultacje z trenerem).

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte