CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi planowania i rozliczania czasu pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, praktyk z zakresu prawa pracy i czasu pracy
 • Sesja pytań i odpowiedzi pozwala na indywidualne konsultacje każdego uczestnika z trenerem
 • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych (skrypt, teczka, długopis)

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • czas pracy w roku 2017 w przepisach
 • pojęcia i dokumenty związane z czasem pracy
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • zasady i schematy planowania czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych- rozliczanie
 • praca w soboty, niedziele i święta- sposoby rekompensowania
 • podróż służbowa
 • rozliczanie pracowników jedno i wielozmianowych
 • rejestr czasu pracy w praktyce
 • sesja pytań i odpowiedzi

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte