CEL SZKOLENIA:

Projekt szkoleniowy przygotuje słuchaczy do pełnienia roli profesjonalnego doradcy/coacha kariery/,rekrutera, który zna narzędzia i procesy rekrutacyjne, rozwojowe jakie działają w organizacjach i będzie umiał tak przygotować swojego klienta by umożliwić mu odnalezienie się na dynamicznym, różnorodnym rynku pracy.

Słuchacze ponadto powiększą swój warsztat z zakresu tematyki, narzędzi rekrutacji i selekcji, co przyczyni się do zwiększenia efektywności np. w procesie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Podczas szkoleń uczestnicy poznają również zagadnienia z zakresu rekrutacji, selekcji, employer branding, assessment center, development center, audytu i coachingu kariery, outlpacement i innych zagadnień związanych z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym (od poniedziałku do piątku), popołudniowym (wybrane popołudnia), weekendowym (soboty i niedziele) lub mieszanym (popołudniowo-weekendowy).

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Zajęcia praktyczne - poza wiedzą teoretyczną, uczestnicy mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności.

Na zakończenie szkolenia przewidziany jest egzamin.

Szkolenia realizowane są w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika.

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie do zagadnień związanych z rekrutacją i selekcją
 • Rynek pracy a źródła poszukiwania kandydatów
 • Narzędzia selekcji kandydatów/ Analiza aplikacji
 • Selekcja poprzez spotkanie rekrutacyjne
 • Selekcja grupowa czyli Assessment Center
 • Umiejętności społeczne rekrutera, czyli sztuka pracy z klientem
 • Błędy/problemy w procesie rekrutacji
 • Proces adaptacji nowego pracownika w organizacji
 • Prawo w pracy rekrutera
 • Cykl życia pracownika w organizacji
 • Rozwój pracownika w organizacji
 • Motywacja i wsparcie

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte