CEL SZKOLENIA:


Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach audytu i zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego, a także dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej. Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej w przedziale godzinowym od 8.00 do 16.00, jak również w systemie weekendowym. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych audytorów, specjalistów i  wieloletnich praktyków w zakresie zarządzania ryzykiem w administracji publicznej.

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim z naciskiem na zajęcia praktyczne, case study. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych, podczas szkoleń zapewniony jest słodki poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:


Uczestnicy szkolenia poznają zasady i techniki wdrażania systemu zarządzania ryzykiem w jednostkach administracji publicznej. Uczestnik szkolenia będzie potrafił ocenić ryzyko, wdrożyć system zarządzania ryzykiem w administracji publicznej a także ocenić wpływ systemu na funkcjonowanie jednostki administracji publicznej. Uczestnik szkolenia po ukończonych zajęciach samodzielnie będzie potrafił przeprowadzić kontrolę zarządczą w administracji publicznej.

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim z naciskiem na zajęcia praktyczne, case study. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych, podczas szkoleń zapewniony jest słodki poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

  • Zarządzanie ryzkiem – zagadnienia
  • Wdrażanie zarządzania ryzykiem do jednostek samorządu terytorialnego
  • Ocena ryzyka w sektorze publicznym
  • Szczególna rola zarządzania ryzykiem w administracji publicznej
  • Kontrola zarządcza jako element zarządzania ryzykiem w administracji publicznej

 

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte