Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie odbędzie się 23.03.2018 w godzinach 9:00 - 16:00

Miejsce:

Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), sala 34

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 420.00 zł brutto

Promocja: w przypadku zapisu do 28.02.2018 - koszt szkolenia dla jednej osoby to 359.00 zł brutto

Materiały:
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych ( skrypt,teczka, długopis).
 • Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia.
 • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ekspert ochrony danych osobowych, audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Liczba miejsc:

10

Program

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych, wyłączenia i ograniczenia.
 • Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
 • Udostępnianie i powierzanie danych osobowych.
 • Obowiązek organizacyjno – techniczny i zapewnienie poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych (pro aktywne zarządzanie ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji przez ABI i AD).
 • Polityka bezpieczeństwa  –  struktura i metodologia dokumentacji.
 • Wybrane zagadnienia z polityki bezpieczeństwa służące do przetwarzania danych osobowych.
 • Organ – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a nowe kompetencje.
 • Zagadnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego dla użytkowników.
 • Utrzymanie bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego z analizą ryzyka.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w bezpieczeństwie informacji – podnoszenie świadomości, dobre praktyki.
 • Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych.
 • Sesja Q&A (indywidualne konsultacje ze specjalistą).

Wróć