Finał Konkursów Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2017/2018

21 marca odbyły się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Finały XXI edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XIV edycji Konkursu Prac Licencjackich za rok 2017.

Laureaci konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody sponsorowane przez Partnera Konkursów PKS Gdańsk - Oliwa S.A. oraz Patronów Honorowych. Zaproszeni goście mieli też okazję zapoznać się z głównymi założeniami i wnioskami zwycięskiej pracy magisterskiej zaprezentowanej przez jej autora, pana Mateusza Kubickiego. 

 

Główną nagrodę w XXI edycji Konkursu Prac Magisterskich przyznano:
1. Panu Mateuszowi Kubickiemu  – praca nt. „Polskie rybołówstwo na Morzu Bałtyckim”
Praca napisana pod kierunkiem prof. Hanny Klimek, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Transportu i Handlu Morskiego.

Ponadto wyróżnienia otrzymały:
1. Pani Anna Malinowska  – praca nt. „Koncepcje piramid finansowych i ich wykorzystanie na rynkach międzynarodowych i w Polsce”
Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Finansów i Zarządzania.

2. Pani Dominika Giczewska  – praca nt. „Problematyka odmiennej percepcji systemu oceny pracowniczej na różnych szczeblach organizacji”
Praca napisana pod kierunkiem dr Michała Suchanka, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XIV edycji Konkursu Prac Licencjackich:
1. Pani Malwinie Rząp – praca nt. „Idea smart mobility na przykładzie miasta Gdynia”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Ilony Urbanyi - Popiołek, Akademia Morska w Gdyni, Katedra Logistyki i Systemów Transportowych

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:
1. Panu Wojciechowi Anulewiczowi – praca nt. "Technologie IT w kreowaniu portfolio dla artystów”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Danuty Gaik- Pokojskiej, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Pan Cezary Trusiewicz – praca nt. "Funkcja miastotwórcza portu Gdynia”
Praca napisana pod kierunkiem dr Tomasza Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Transportu i Handlu Morskiego.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przybycie na uroczystość. 

Uroczystość finałowa

Wróć