14 grudnia 2016 - Jubileusz prof. Rucińskiej - Prezes PTE w Gdańsku

W dniu 14 grudnia 2016 w Domu Ekonomisty odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, podczas którego obchodząca w tym roku jubileusz 20-lecia działalności Prezes PTE w Gdańsku, profesor dr hab. Danuta Rucińska została uhonorowana Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem.

Pani prof. dr hab. D. Rucińska ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu. Ta prestiżowa szkoła to korzenie i skrzydła Pani Profesor oraz innych, znanych absolwentów. m. in. pisarza Romana Bratnego i znanego olimpijczyka Bronisława Malinowskiego. W książce pt.O ludziach „Sobieskiego” z mottem na okładce „Wczoraj to dziś …. tyle, że wczoraj” włączono p. Profesor do Diamentowej listy absolwentów, na której znalazły się nazwiska znaczących i wybitnych wychowanków szkoły.

Praca naukowa ewoluowała na Uniwersytecie Gdańskim pod wpływem mistrzów – od prof. Jana Moniaka, promotora pracy magisterskiej na temat handlu zagranicznego Polski ze Skandynawią drogą morską do prof. Andrzeja Piskozuba, promotora pracy doktorskiej na temat portów morskich i ich znaczenia dla zagospodarowania przestrzeni nadmorskiej.  W dalszej działalności naukowej Pani Profesor D. Rucińska poszerzyła swoje zainteresowania o tematykę wpływu cykli koniunktury na rozwój transportu, gospodarowania w transporcie z uwzględnieniem działalności marketingowej oraz wieloaspektowego funkcjonowania  i rozwoju rynku usług transportowych.

Prof. dr hab. Danuta Rucińska została przyjęta do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 1996 r. W roku 2016 minęło 20 lat niezwykle aktywnego członkostwa Pani Profesor w PTE. W 1997 r. została członkiem Prezydium i Zarządu Oddziału, a od 2001 r. do chwili obecnej pełni nieprzerwanie społeczną funkcję prezesa Oddziału PTE w Gdańsku. Również od 2001 r. jest członkiem Zarządu Krajowego PTE.

Działalność społeczna Pani Profesor znajduje odzwierciedlenie w postaci wielostronnego zaangażowania w działaniach Oddziału:

  • od 2001 r. pełni funkcję przewodniczącej Kapituły Konkursowej Konkursów na najlepszą pracę magisterską i licencjacką. W 2016 r. ogłoszono jubileuszowa XX edycję konkursu prac magisterskich i XIII edycję konkursu prac licencjackich, których głównym celem jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży akademickiej ze szczególnym uwzględnieniem badań współczesnych problemów ekonomicznych w regionie Pomorza oraz promowanie szczególnie uzdolnionej młodzieży;
  • aktywnie uczestniczy w pracach jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Aktualnie trwają czynności organizacyjne w ramach XXX edycji OWE  z udziałem okręgu pomorskiego;
  • jest współautorką koncepcji programowych konferencji naukowych organizowanych w gdańskim Oddziale PTE, a także współautorką i recenzentem wydawanych materiałów konferencyjnych oraz publikacji;
  • koordynuje czynności przygotowawcze i realizację konkursów oraz projektów dofinansowywanych z funduszy krajowych i europejskich.

Szczególne efekty społecznej działalności Pani Profesor są widoczne na płaszczyźnie aktywizowania młodych ekonomistów, głównie pracowników nauki w ramach działającego przy Oddziale Gdańskim PTE Klubu Młodego Ekonomisty, poprzez organizację licznych spotkań dyskusyjnych, seminariów oraz wydawania corocznych publikacji.

Pani Profesor Danuta Rucińska jest pracownikiem naukowo-badawczym zatrudnionym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również wysoko cenionym nauczycielem akademickim, promotorem tysięcy studentów studiów ekonomicznych. Jest autorką ponad 450 publikacji: autorskich i współautorskich opracowań książkowych w j. polskim i angielskim oraz artykułów naukowych, opublikowanych w formie tradycyjnej i wirtualnej, ekspertyz i opinii.. Jest recenzentem dorobku naukowego na poziomie awansu profesorskiego, w przewodach habilitacyjnych i doktorskich oraz opiekunem naukowym i promotorem dysertacji doktorskich. Brała udział w programach międzynarodowych i krajowych oraz projektach w ramach consultingu i doradztwa dla podmiotów gospodarczych.

Warto dodać, że Pani Profesor, oprócz działalności uniwersyteckiej i społecznej w PTE, przez 12 lat, nieprzerwanie, sprawowała funkcję dziekana w niepublicznej szkole wyższej. Był to czas intensywnej, lecz satysfakcjonującej pracy od podstaw – od wychowywania i edukacji, po kształtowanie zachowań i umiejętności akademickich użytecznych w dalszych karierach zawodowych. Kierowanie, organizowanie, dydaktyka, obowiązki naukowe wykonywane z wielkim zaangażowaniem to efekty niezwykłej staranności i pracowitości Pani Profesor Danuty Rucińskiej.

Ponadto Panią Profesor cechuje umiejętność skupienia wokół siebie lojalnych współpracowników i przyjaciół. Potrafi przyjmować kolejne zadania do wykonania, uczestniczyć w debatach z niebywałą tolerancją dla rozmówców jednoznacznie prezentując własne przekonania, unikać komentarzy na tematy drażliwe. Ciekawość świata owocuje  podejmowaniem błyskawicznych decyzji o dalekich i długich podróżach, jest bowiem zapaloną podróżniczką. Odbyła kilkadziesiąt podróży morskich, w tym 103 dni rejsu dookoła świata na statku Queen Elizabeth, podczas którego odwiedziła 70 portów i innych spektakularnych miejsc. W sumie odwiedziła 573 miasta na świecie. Jej pozostałe zainteresowania to literatura piękna, ornitologia i modelowanie zjawisk przyrodniczych.

Przedstawione cechy osobiste, wiedza, zasługi i wkład Pani Profesor w przygotowanie wartościowej kadry dla praktyki gospodarczej oraz upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej zasługują na szczególne wyróżnienie, co upoważniło Zarząd Oddziału PTE w Gdańsku o wystąpienie z wnioskiem o uhonorowanie Jej Złotą Odznaką Honorową PTE z Wieńcem. Decyzją Kapituły z dnia 30 listopada 2016 r. taka odznaka została przyznana Pani Profesor Danucie Rucińskiej.

Ponieważ uroczystość jubileuszowa wraz z wręczeniem odznaczenia odbyła się w okresie przedświątecznym została ona zakończona tradycyjnym odśpiewaniem kolęd i wzajemnymi życzeniami uczestników tego niezwykle udanego spotkania.

Wróć