III Kongres Towarzystw Naukowych

W dniach 20-22.10.2022 w Gdańsku i Sopocie miał miejsce III Kongres Towarzystw Naukowych, w którym nasze Towarzystwo aktywnie wzięło swój udział.  W ramach sesji dyskusyjnych, pt. Działania towarzystw w naukach społecznych i humanistycznych w kształtowaniu postaw i świadomości społecznej, Prezes Oddziału Gdańsk, prof. Beata Majecka przedstawiła prezentację dotyczącą upowszechniania wiedzy i szerzenia kultury ekonomicznej jako statutowych zadań Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Przedstawione zostały sztandarowe inicjatywy PTE, jakimi są Kongresy Ekonomistów Polskich, publikacje PTE oraz Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Prezes podkreślała tez rolę Oddziałów Towarzystwa, szczególnie skupiając się na inicjatywie naszego - gdańskiego oddziału, uwzględniającą lokalną specyfikę regionu, w którym działamy, organizując od lat kursy, szkolenia, seminaria, a także konkursy prac licencjackich i magisterskich.

Wystąpienie B. Majeckiej - III Kongres Towarzystw Naukowych Pobierz

Wróć