Laureat XV Konkursu Prac Licencjackich

Sylwetka laureata

XV Konkursu Prac Licencjackich

 Adrian Śliwiński

– absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
Główna nagroda w XV Konkursie Prac Licencjackich za 2018 r.

 

Konkurs Prac Licencjackich to dla mnie: Zaszczyt i radość płynąca z docenienia i nagrodzenia mojej pracy licencjackiej. Jest to także ogromna motywacja do tworzenia pracy magisterskiej.

W życiu chciałbym: Móc bez przeszkód realizować swoje pasje i pogłębiać zainteresowania.

Sukces to dla mnie: Wydarzenie, z którego płynie spora satysfakcja i radość osób, które mnie wspierają i pomagają mi w osiąganiu konkretnych celów.

Pracować chciałbym: Nie mam wymarzonego zawodu lub kierunku, w którym chciałbym w pełni podążać. Obecnie pracuję w branży transportu morskiego, zgodnie z kierunkiem wybranych przeze mnie studiów.

Ekonomia to: Nieodłączna część funkcjonowania społeczeństw, w różnej formie towarzyszy nam od początków istnienia ludzkości i z biegiem czasu ewoluuje w ramach rozwoju i postępu cywilizacyjnego.

Inspiruje mnie: Wszystko to co mnie otacza. Nie tylko ludzie i ich osiągnięcia, ale też przyroda. Myślę, że nie istnieje taka rzecz, z której nie mógłbym czerpać wzorców i motywacji.

Czytam: Powieści fantasy, książki opisujące realia historyczne i polityczne, a także książki związane z botaniką.

Marzę o: Domu z ogrodem pełnym ziół i kwiatów, położonego w pobliżu lasu.

Ulubiony gadżet: Słuchawki, dzięki którym mogę zabrać w codzienną podróż swoją ulubioną muzykę.

 

Symbioza portu i miasta Elbląg w ujęciu historycznym

 

Omawiana praca jest próbą przeanalizowania zjawiska symbiozy występującego pomiędzy portem i miastem Elbląg z ekonomicznego punktu widzenia na tle historycznym. We wstępie przedstawiono cel pracy, polegający na zbadaniu współzależności relacji pomiędzy portem i miastem.

Rozdział pierwszy zawiera chronologiczny opis najważniejszych wydarzeń mających wpływ na rozwój Elbląga, opis budynków i charakterystykę pracy w średniowiecznym porcie. Ponadto przybliża wydarzenia mające pozytywny jak i negatywny wpływ na wzrost ośrodka, począwszy od XIII wieku, aż do końca wieku XVIII. Mowa tutaj o zmianach geopolitycznych i wojnach w rejonie Morza Bałtyckiego, które miały najczęściej podłoże ekonomiczne i oddziaływały na stan i przebieg szlaków handlowych, z których korzyści czerpał Elbląg.

Rozdział drugi zaczyna się od próby wyjaśnienia przyczyn lokalizacji miasta i portu oraz systematyzacji wiedzy na temat czynników, które wpływały na rozwój ośrodka.

Trzeci rozdział przedstawia współczesne relacje między portem i miastem. Podkreślane są w nim problemy z jakimi obecnie boryka się Elbląg, ale też i możliwe rozwiązania, których wdrożenie jest skomplikowane i kosztochłonne.

Na końcu pracy znajduje się krótkie podsumowanie z wnioskami wynikającymi z analizy.

Adrian Śliwiński
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny 
Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Tomasza Nowosielskiego

Wróć