"Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw"

Dnia 26 września 2018 r. w Domu Ekonomistów - siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, odbyło się spotkanie dyskusyjne pt. ,,Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw’’ zorganizowane przez Klub Młodego Ekonomisty. Prelekcję na temat Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. jako ogniwo w łańcuchach dostaw. Studium przypadku” autorstwa Janusza Dąbrowskiego, Beaty Szymanowskiej, Hanny Klimek wygłosiła prof. Hanna Klimek. Prelekcję na temat  Ewolucja funkcjonowania przedsiębiorstw żeglugi kontenerowej w łańcuchach logistycznych” poprowadził autor, dr Tomasz Nowosielski.

Wróć