Szkolenie M_o_R® Foundation z międzynarodowym certyfikatem

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku realizuje projekt pn. „Azymut: Edukacja” nr PRPM.05.05.00-22-0019/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05 Zatrudnianie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne

Szkolenia dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone dla osób które: 

 • ukończyły 25 lat,
 • zamieszkują województwo pomorskie
 • są pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również pracowników podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych

Zarządzanie ryzykiem - 3 dniowe szkolenie M_o_R® Foundation.

Zakres tematyczny:

 • Podstawowe pojęcia i definicje wykorzystywane przy zarządzaniu ryzykiem: – ryzyko, zarządzanie ryzykiem, zagadnienie, model M_o_R®, pryncypia, podejście, proces, wdrożenie i przeglądy
 • Pryncypia M_o_R®, czyli zasady zarządzania ryzykiem, które mogą być wykorzystane w każdej organizacji bez względu na jej wielkość, złożoność, lokalizację czy sektor, w którym działa.
 • Podejście do zarządzania ryzykiem, jako zestaw dokumentów dla każdego przedsięwzięcia w organizacji wyjaśniających, jak organizacja zamierza wdrożyć i prowadzić zarządzanie ryzykiem
 • Role i odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem, które powinny być przypisane do konkretnych osób w organizacji
 • Proces M_o_R®, jako logiczna sekwencja kroków umożliwiająca wdrożenie solidnego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Cztery perspektywy zarządzania ryzykiem, czyli sposób, w jaki pryncypia, podejście i proces będą wykorzystywane do zbudowania solidnego systemu zarządzania ryzykiem.
 • Wdrożenie i przeglądy, czyli wskazówki jak organizacja ma wdrożyć zarządzanie ryzykiem oraz jak oceniać jakość i dojrzałość w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem, czyli historycznie wypracowane specyficzne podejścia do pewnych typów ryzyka
 • Próbne egzaminy M_o_R® Foundation

Koszt szkolenia dla uczestnika : 298,00 zł

Więcej informacji : szkolenia-realizowane-w-ramach-projektu

Wróć