Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu Azymut: Praca - 23.10.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej do projektu prowadzonej w okresie od 1.10.2017r.

Projekt „Azymut: Praca” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku na mocy umowy RPPM.05.02.02-22-0005/16 z dnia 23.08.2017 r.

Gdańsk, dnia 23.10.2017

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – LISTA RANKINGOWA

L.P. Imię i nazwisko Ilość punktów Status
1 Emilia Sadowska 0 Zakwalifikowany do projektu
2 Izabela Bąkowska 0 Zakwalifikowany do projektu


Zapraszamy do zapoznania się z protokołem:

Wróć