Zapytanie ofertowe- Medycyna pracy Tczew

Zapraszamy do składania ofert na:

- świadczenie usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczestnikami projektu tj. w dziedzinie medycyny pracy , zgodnie z przepisami art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, tj. wykonanie badań wstępnych.
- wykonanie badań wstępnych określających stan zdrowia pozwalający na wykonywanie i uczestnictwo w stażu zawodowym

Termin składania ofert: oferty należy złożyć do dnia 08.11.2017 r., godz. 12:00. Liczy się data wpływu.

 

Więcej informacji:

Patrycja Foremniak,

tel; 518 844 108 

!! Uwaga - zapytanie zostało zmienione w dniu 3.11.2017r., godz. 12:00 - uściślono miejsce realizacji usług oraz doprecyzowano kryteria oceny ofert. W związku z tym wydłużono termin składania ofert do 8.11.2017, do godziny 12:00

Za utrudnienia przepraszamy!

Wróć