Klub Młodego Ekonomisty

Integralną częścią Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku jest Klub Młodego Ekonomisty. Skupia on wszystkich ekonomistów, którzy znajdują się na wczesnym etapie swojego rozwoju zawodowego i naukowego, jednocześnie zaś chcą realizować ideę współpracy między środowiskami. Klub zrzesza zatem młodych pracowników naukowych, dydaktyków ekonomii, przedstawicieli biznesu a także doktorantów i studentów ekonomii, których celem jest budowanie i rozpowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej.

Cel ten realizowany jest poprzez regularną wspólną aktywność w formie organizacji spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji naukowych. Ambicją członków Klubu Młodego Ekonomisty jest również projektowanie oraz realizacja projektów o charakterze badawczym, które przyczynią się do zwiększenia poziomu zrozumienia społecznego zjawisk ekonomicznych, a jednocześnie stanowić będą okazję do rozwoju zawodowego dla członków Klubu.

W kręgu zainteresowań członków Klubu Młodego Ekonomisty znajduje się wiele problemów o charakterze stricte ekonomicznym, jak też o charakterze interdyscyplinarnym. Niektóre z najistotniejszych zagadnień, które badane są przez członków to: problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, praca i pracownicy we współczesnej gospodarce, międzynarodowy rynek towarów, usług, i kapitału, transport w ujęciu systemowym i gałęziowym, a także wykorzystanie metod ilościowych w ekonomii i praktyce biznesu.

Klub Młodego Ekonomisty stanowić ma platformę rozwoju dla wszystkich ekonomistów, którzy poprzez współpracę ze specjalistami z wszystkich branż chcą budować swoją wspólną pozycję na rynku pracy w Polsce i za granicą. Wszystkich młodych ekonomistów, którym ta idea wydaje się być bliska zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w działalności naszego Klubu.

Przewodniczący Klubu Młodego Ekonomisty

dr hab. Michał Suchanek, prof. UG
E:mail m.suchanek@gdansk.pte.pl