Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw

pod redakcją naukową Ewy Ignaciuk i Janusza Dąbrowskiego, Gdańsk 2017

Czytaj więcej

Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie

pod redakcją B. Majeckiej i J. Frycy, Gdańsk 2010

Problemy kobiet na rynku pracy

wybór zagadnień, Gdańsk 2008

Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki

pod redakcją naukową Hanny Klimek i Tomasza Nowosielskiego, Gdańsk 2013

Innowacyjne Przedsiębiorstwa - Standard XXI wieku

pod redakcją Joanny Frycy i Tomasza Nowosielskiego, Gdańsk 2011

Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw

pod redakcją Joanny Frycy i Dagmary Wach, PTE, Gdańsk 2007.

Województwo pomorskie w zintegrowanej Europie, praca zbiorowa

pod redakcją E. Ignaciuk i J. Stefaniak. PTE, Gdańsk 2006.

Wybrane problemy teorii i funkcjonowania rynku pracy, praca zbiorowa

pod redakcją B. Majeckiej i T. Nowosielskiego. PTE, Gdańsk 2004.