XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii
XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii
Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii

W roku szkolnym 2020/2021 odbywa się już  XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii. Honorowy patronat nad XXXIV Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.


Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży: pobudzanie i rozwijanie zainteresowań problematyką społeczno-ekonomiczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej, propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania, upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej oraz wspieranie rozwoju najbardziej utalentowanej młodzieży i zachęta do podejmowania studiów wyższych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada Ekonomiczna – dla kogo?

Olimpiada skierowana jest do uczniów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I i II stopnia.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Corocznie w Olimpiadzie uczestniczy ponad 10 tys. uczniów z kilkuset szkół w całej Polsce rywalizujących o tytuły 30 laureatów. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni ekonomicznych, technicznych, uniwersytetów i innych szkół wyższych - bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Ponadto otrzymują nagrody pieniężne, stypendia naukowe, nagrody rzeczowe, a także krajowe i zagraniczne wyjazdy oraz staże.

Zawody organizowane są trzystopniowo:

  • I etap: zawody szkolne dla wszystkich zgłoszonych szkół
  • II etap: zawody okręgowe dla wyłonionych kilkudziesięciu osób z danego okręgu
  • III etap: zawody centralne dla finalistów - 100 uczestników z całej Polski, którzy osiągnęli najlepsze noty.

Więcej informacji o Olimpiadzie, w tym program, regulamin i kalendarium zawodów dostępne na stronie www.owe.pte.pl