XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej
XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej
Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej

W roku szkolnym 2019/2020 odbywa się już  XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej. Honorowy patronat nad XXXIII Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży: pobudzanie i rozwijanie zainteresowań problematyką społeczno-ekonomiczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej, propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania, upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej oraz wspieranie rozwoju najbardziej utalentowanej młodzieży i zachęta do podejmowania studiów wyższych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.


Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Corocznie w Olimpiadzie uczestniczy ponad 12 tys. uczniów z kilkuset szkół w całej Polsce rywalizujących o tytuły 30 laureatów. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni ekonomicznych, technicznych, uniwersytetów i innych szkół wyższych - bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Ponadto otrzymują nagrody pieniężne, stypendia naukowe, nagrody rzeczowe, a także krajowe i zagraniczne wyjazdy oraz staże.

Zawody organizowane są trzystopniowo:

  • I etap: zawody szkolne dla wszystkich zgłoszonych szkół
  • II etap: zawody okręgowe dla wyłonionych kilkudziesięciu osób z danego okręgu
  • III etap: zawody centralne dla finalistów - 100 uczestników z całej Polski, którzy osiągnęli najlepsze noty.

Więcej informacji o Olimpiadzie, w tym program, regulamin i kalendarium zawodów dostępne na stronie www.owe.pte.pl