Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Termin szkolenia: 18-19.05.2021 r. godz. 10:00-15:00

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Sopot, ul. Armii Krajowej 116

Cena:

W przypadku zapisu do 30.04.2021 – koszt szkolenia dla jednej osoby to 760,00 zł brutto

Cena regularna - 820,00 zł brutto

 

Materiały:

Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów biurowych oraz pendrive z prezentacją trenera i dodatkowymi materiałami.

Liczba miejsc:

3 wolne miejsca

Program

Dzień I

Główne moduły szkolenia:

 • Praca obcokrajowców na terenie Polski – regulacje prawne.
 • Różnice w zatrudnianiu pracowników z Unii Europejskiej, obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Zezwolenie na pracę.
 • Zawody niewymagające zezwolenia.
 • Procedura uzyskania zezwolenia na pracę.
 • Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem obcokrajowca.
 • Umowy cywilno-prawne
 • Formy umów zatrudniania cudzoziemców.
 • Konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemców.
 • Cele i korzyści z zatrudniania cudzoziemców.
 • Zagrożenia i koszty związane z przyjmowaniem do pracy obcokrajowców.
 • COVID - 19 a zatrudnianie cudzoziemców 

Dzień II

Warsztaty praktyczne / praca z dokumentami  :

 • Oświadczenie Pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

- ćwiczenia w zakresie wypełniania oświadczenia;

- procedura rejestracji w Urzędzie Pracy w terminie wraz z załącznikami;

- obowiązki informacyjne Pracodawcy wobec Urzędu Pracy ;

- procedura podjęcia pracy na podstawie oświadczenia wraz z załącznikami.

- wypełnienia umowy o pracę oraz rejestracja cudzoziemca w ZUS;

( na przykładzie umowy o pracę oraz  umowy cywilnoprawnej )

- rozliczenie ZUS i PIT w zależności od formy zatrudnienia

 • Uzyskanie zezwolenia na pracę w Urzędzie Wojewódzkim

- ćwiczenia w zakresie wypełniania wniosku o zezwolenie typ. A na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

-  procedura rejestracji w Urzędzie Wojewódzkim w terminie wraz z załącznikami;

- Ćwiczenie w zakresie ubiegania  się o Informację Starosty  -  „test rynku pracy”

- Warunki zezwolenia na pracę a warunki zatrudnienia i wynagradzania;

- rozliczenie ZUS i PIT na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej

 • Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę a obowiązek pracodawcy

- ćwiczenie praktyczne w zakresie wypełniania załącznika nr 1 do wniosku o w/w zezwolenia na pobyt i pracę.

Wróć