CEL SZKOLENIA:

Szkolenia BHP mają na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Zgodnie z rozporządzeniem szkolenia BHP trwają:

Dla pracowników służb BHP oraz osób pełniących zadania tej służby – czas trwania: 32 godz.

Dla pracowników administracyjno-biurowych – czas trwania: 8 godz.

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – czas trwania: 16 godz.

Dla kadry kierowniczej i pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – czas trwania: 16 godz.

Dla kadry robotniczej – czas trwania: 8 godz.

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

  • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP);
  • problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy;
  • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
  • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy;
  • nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
  • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka;

 

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte