Prawo podatkowe jest jednym z najczęściej zmienianych. Liczne zmiany w przepisach, coraz to nowe interpretacje podatkowe sprawiają, że szkolenie z księgowości jest nieodłącznym elementem pracy każdej księgowej. Bez ciągłej aktualizacji swojej wiedzy można popełnić błąd, który będzie sporo kosztował. Dlatego najlepszą opcją jest poszerzanie swoich kwalifikacji właśnie na zajęciach z finansów, podatków i księgowości. Eksperci z danej dziedziny wyjaśnią zawiłości poszczególnych zagadnień oraz w razie konieczności przypomną o podstawach. Jeśli zatem potrzebujesz dodatkowej wiedzy lub zaczynasz swoją przygodę z księgowością to koniecznie zapisz się na jedno z naszych szkoleń wskazanych niżej.

Szkolenia z księgowości i podatków – dla kogo?

Nasze szkolenia są tak ułożone, aby każdy kto potrzebuje poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności wyszedł z kursu zadowolony. Dlatego myśląc szkolenia księgowość mamy też na uwadze niezbędną wiedzę z zakresu podatków czy prowadzenia dokumentacji. Naszą grupą docelową są osoby zajmujące się finansami i podatkami w przedsiębiorstwach. Z naszych usług często korzystają także państwowe jednostki budżetowe oraz organizacje pozarządowe. Należy również podkreślić, że oprócz wiedzy teoretycznej wskazujemy, jak korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych koniecznych w pracy księgowego.

Szkolenia z księgowości i podatków

Dlaczego warto skorzystać z oferty PTE?

Szkolenia z księgowości jak i inne warsztaty są prowadzone w niewielkich grupach. Dzięki temu wiedza przekazywana jest niemal indywidualnie. Taki model nauki wyróżnia bardzo dużą efektywność oraz rozwianie nawet najdrobniejszych wątpliwości każdego uczestnika. Warto też zwrócić uwagę na kadrę, która prowadzi szkolenia. Wykładowcy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku są wieloletnimi praktykami. Często są to wykładowcy akademiccy, biegli rewidenci czy biegli sądowi z zakresu rachunkowości czy podatków.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest akredytowanym podmiotem szkoleniowym przez Kuratora Oświaty. Certyfikat obejmuje m.in. kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w zakresie audytu finansowego i kontroli wewnętrznej oraz księgowości.

Szkolenia z ceryfikatem

Każdy kto zdecyduje się na odbycie kursu w naszej placówce otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Jest ono wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) oraz w wybranych kursach certyfikat z kodami zawodów oraz opisem efektów kształcenia.