CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, które wejdą w życie w 2018 roku.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wejdzie w życie 25 maja 2018 roku.

GIODO już dzisiaj rekomenduje wprowadzenie nowych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, które pozwolą uniknąć ryzyka ewentualnych konsekwencji naruszenia ochrony danych.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Wprowadzenie– podstawy prawne ochrony danych osobowych, terminologia, wyłączenia i ograniczenia stosowania ustawy.
  • Prawne podstawy– przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem ustawy o systemie informacji oświatowej.
  • Obowiązki administratora danych wynikające z zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą z uwzględnieniem nowych przepisów. Wykorzystanie wizerunku uczniów i zgoda nieletnich na przetwarzanie danych osobowych po wejściu RODO.
  • Udostępnianie danych osobowych – wybrane przykłady przepisów stanowiących podstawę do udostępnienia i transferu danych osobowych.
  • Powierzenie przetwarzania danych – praktyczne podejście z uwzględnieniem nowych przepisów UE, wzory umów powierzenia.
  • Obowiązek organizacyjno – techniczny administratora danych, obowiązek rejestracji ABI oraz zbiorów danych osobowych, rejestry czynności przetwarzania, incydentów, oświadczeń.
  • Polityka bezpieczeństwa– struktura i metodologia dokumentacji oraz wybrane zagadnienia z polityki bezpieczeństwa
  • Audyt i kontrola przetwarzania danych osobowych –sprawdzenia i listy kontrolne inspektora ochrony danych, sprawozdania, zgłaszanie naruszeń do GIODO, szacowanie ryzyka.
  • Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych (administracyjna – nowe kary finansowe, odszkodowawcza, karna, pracownicza).
  • Sesja Q&A(indywidualne konsultacje ze specjalistą).

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte