CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przygotowanie Społecznych Inspektorów Pracy do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy. Służba ta ma na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych (Zg. z ustawą z dn. 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wybranych na Zakładowego lub Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy.

Sprawdź także inne szkolenia:

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

  • Zagadnienia organizacyjno-prawne funkcjonowania społecznej inspekcji pracy
  • Wybrane zagadnienia kontroli zagadnień prawnej ochrony pracy  i technicznego bezpieczeństwa pracy

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte