Okresowe szkolenie BHP - materiały do samokształcenia

Zapraszamy uczestników szkolenia do zapoznania się z materiałami

Materiały do samokształcenia - skrypty

 • Materiały do szkolenia okresowego bhp cz.1.pdf Pobierz
 • Materiały do szkolenia okresowego bhp cz.2.pdf Pobierz
Rozporządzenia

Rozporządzenia zmieniające z 2019

 • Obwieszczenie w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.pdf Pobierz
 • Rozporządzenie - nowy wzór protokołu wypadku przy pracy .pdf Pobierz
 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.pdf Pobierz
 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.pdf Pobierz
 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf Pobierz
 • Rozporządzenie - szkolenia BHP.pdf Pobierz
 • Rozporządzenie - w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.pdf Pobierz
 • Rozporządzenie - wykaz prac wzbronionych.pdf Pobierz
 • Rozporządzenie w sprawie BHP - praca z monitorem ekranowym.pdf Pobierz
 • Rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.pdf Pobierz
 • Rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych dla kobiet.pdf Pobierz
 • Zmiana szkoleń BHP.pdf Pobierz
Instrukcje
 • Ergonomia_pracy_z_laptopem.pdf Pobierz
 • Ocena warunkow pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.doc Pobierz
 • Ochrona przeciwpożarowa.pdf Pobierz
 • Pierwsza pomoc.pdf Pobierz
 • Prawidłowa pozycja ciała przy dźwiganiu ręcznym.pdf Pobierz

Wytyczne i rozporządzenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

DZIENNIK USTAW

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/49/330

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/108/690

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/173/1034

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy DZIENNIK USTAW

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/246/2468

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

DZIENNIK USTAW

Szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

DZIENNIK USTAW

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/48/288

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

DZIENNIK USTAW

Badania lekarskie pracowników
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy DZIENNIK USTAW

Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

DZIENNIK USTAW

Statystyczna karta wypadku przy pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/14/80

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/218/1440

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy Pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/105/870

Profilaktyczne posiłki i napoje
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1996/s/60/279

Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1509/1

Sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/71/649

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/162/1089

Okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/183/1896

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/216/1824

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

DZIENNIK USTAW

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/116/972

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/196/1420

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnym
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/104/868

 

Choroby zawodowe
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych

DZIENNIK USTAW

 

Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

DZIENNIK USTAW