Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób , których odpowiedzialność zawodowa obejmuje m.in. rolę nawiązywania współpracy, kooperacji, negocjowania umów i warunków w relacji prawno - ekonomicznej oraz renegocjowania kontraktów, zajmujące się kontaktem z klientami oraz osoby współpracujące z dostawcami lub odbiorcami.

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim z naciskiem na zajęcia praktyczne/warsztaty.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych, podczas szkoleń zapewniony jest słodki

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie prawnych regulacji reklamacji,
 • Poznanie procedury reklamacji,
 • Nabycie umiejętności postępowania oraz reagowania na obiekcje,
 • Poznanie rodzajów zastrzeżeń i reklamacji klientów,

Każdy uczestnik na zakończenie szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu zgodne ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej.

Program szkolenia:

 • Omówienie przepisów prawnych regulujących proces reklamacji
 • Działalność komórki ds. Reklamacji w firmie
 • Strony oraz ich pozycja w procesie reklamacyjnym
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
 • Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość
 • Prawa konsumenta wynikające ze zmian w kodeksie cywilnym
 • Wada fizyczna polegająca na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową – poróżnienie na gruncie starej i nowej ustawy
 • Rękojmia w prawach konsumenta według kodeksu cywilnego
 • Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej
 • Gwarancja przy sprzedaży

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte