"Trener prowadził szkolenie w sposób aktywny i odpowiadał na pytania uczestników szczegółowo. Zgodnie z wymaganiami Agencji Mienia Wojskowego, program został dostosowany do wytycznych oraz zawierał niezbędne zagadnienia. Szkolenie zostało wykonane należycie, zgodnie z założeniami i oczekiwaniami Agencji Mienia Wojskowego, co potwierdzają pozytywne oceny uczestników.

Agencja Mienia Wojskowego

"Szkolenie przeprowadzono w sposób rzetelny. Zakres tematyczny zajęć i sposób ich prowadzenia pozwolił na podniesienie wiedzy i kwalifikacji osób bezrobotnych. Przebieg współpracy pozwala nam postrzegać PTE Oddział w Gdańsku jako partnera profesjonalnie i rzetelnie realizującego zlecone mu zadania. Mając na uwadze powyższe udzielam pozytywnych referencji, uznając instytucję za merytorycznie i organizacyjnie przygotowaną do przeprowadzenia tego rodzaju szkoleń."

Gdański Urząd Pracy

"Już na etapie przygotowania programu i ustalania terminów szkolenia, PTE Oddział w Gdańsku wykazało się profesjonalizmem oraz elastycznością. Na uwagę zasługuje stosowanie licznych przykładów praktycznych, co ułatwiało przyswajanie wiedzy. Uczestnicy otrzymali pakiet materiałów szkoleniowych i możliwość kontaktu z trenerami po przeprowadzonym kursie."

Jeppesen Poland, A Boeing Company

"Program szkolenia uwzględniał specyfikę Naszej Instytucji i był dopasowany do naszych potrzeb. Prowadzący wykazał się dużym zaangażowaniem oraz doskonałym przygotowaniem organizacyjnym, jak i znakomitymi umiejętnościami trenerskimi. Pozytywnie oceniam współpracę z PTE Oddział w Gdańsku i z całą pewnością mogę polecić ich jako organizatora specjalistycznych szkoleń."

Straż Miejska w Gdańsku

"Szkolenia zostały zrealizowane w sposób rzetelny i profesjonalny. Współpraca z PTE Oddział w Gdańsku przebiegła sprawnie i prawidłowo. Wiedza, praktyka, kompetencja oraz miła atmosfera to atuty PTE, dlatego możemy polecić tę firmę jako wiarygodną jednostkę szkoleniową"

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

"Realizacja szkoleń w ramach zawartych umów przebiegła prawidłowo. Współpraca z PTE Oddział w Gdańsku realizowana była w sposób sprawny i profesjonalny."

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

"Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowanych trenerów, w formie wykładu wzbogaconego licznymi przykładami. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami, sprawnie i rzetelnie, dlatego polecamy PTE, jako wiarygodną jednostkę szkoleniową."

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
pozycjonowanie stron Gdańsk

"Szkolenia zawsze były realizowane profesjonalnie, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Uważamy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku jako godnych polecenia. Prowadząc pozycjonowanie stron internetowych w Gdańsku jak i całej Polsce trzeba być cały czas na bieżąco"

Pozycjonowanie stron internetowych - SEO77.pl

"Szkolenia w pełni spełniły oczekiwania nasze i uczestników. Zajęcia były prowadzone w sposób profesjonalny, wskazując na duże kompetencje, rozległą wiedzę i ogromne zaangażowanie prowadzących. Pragniemy zarekomendować PTE Oddział w Gdańsku jako profesjonalnego, wiarygodnego oraz solidnego partnera, wykazującego się kompetencją oraz doświadczeniem koniecznym przy realizacji przedsięwzięć szkoleniowych."

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku

"Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku zrealizowało szkolenie o tematyce antymobbingowej dla 267 pracowników Ośrodka. Pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z wykonania powierzonego zadania"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

"Szkolenia zawsze były realizowane profesjonalnie, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Uważamy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku jako godnych polecenia."

FAMA Sp. z o.o.

"Szkolenie zostało zrealizowane terminowo i zgodnie z przyjętymi warunkami określonymi w umowie. W ocenie uczestniczki szkolenia, trener wykazał się wysoką wiedzą merytoryczną, a zajęcia zostały przeprowadzone profesjonalnie i na wysokim poziomie."

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie